تماس با ما

رایزنی فرهنگی ایران در اتریش

  • +43/1/523 12 44
  • +43/1/523 12 44/35
  • iran.kulturvertretung@yahoo.de
  • Wien 1070, Schottenfeldgasse 8