تعطيلات رسمي رايزني

تعطيلات رايزني فرهنگي ج.ا.ايران در اتريش در سال 1390 شمسي

ردیف روز تاریخ شمسی تاریخ میلادی مناسبت ایرانی مناسبت اتریشی
1. سه شنبه 1394/09/17 2015.12.08 تعطیلی اتریشی Mariä Empfängnis
2. پنج شنبه 1394/09/19 2015.12.10 رحلت پیامبر و شهادت امام حسن (ع) Iranicher feiertag
3. پنج شنبه 1394/10/03 2015.12.24 تعطیلی اتریشی Heiliger Abend
4. چمعه 1394/10/04 2015.12.25 تعطیلی اتریشی Weihnachten
5. سه شنبه 1394/10/08 2015.12.29 ولادت رسول اکرم (ص) Iranicher feiertag
6. جمعه 1394/10/11 2015.01.01 تعطیلی اتریشی Neujahr
7. پنج شنبه 1394/11/22 2015.02.11 22 بهمن روز ملی Iranicher Nationalfeiertag